Fröhusets familjecentral

Fröhusets Familjecentrum


Öppen mötesplats för alla familjer

Knivstas familjecentral erbjuder det mesta som familjer behöver. Du har tillgång till barnmorskemottagning, barnavårdscentral, öppen förskola, Svenska kyrkan, rådgivning och stöd från socialtjänsten samt andra vuxna och barn. Det är frivilligt, gratis och öppet för alla familjer att söka sig till de olika enheterna som utgör Knivsta familjecentral.


För föräldrar och blivande föräldrar

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna med barn 0-6 år samt för blivande föräldrar. Vi finns till för att främja barnets hälsa, utveckling och trygghet. Erbjuda medicinskt, psykologiskt och socialt stöd samt någon att prata med om familjeliv och föräldrarollen. Här arbetar fler olika yrkeskategorier tillsammans för dig och ditt barns bästa: barnmorskor, distriktssköterskor, förskollärare, diakon, socionomer. Även läkare och psykolog finns att tillgå och andra yrkeskategorier. Det går bra att fråga om det mesta, vi finns till som stöd för er.


Du som förälder erbjuds att delta i föräldragrupp samt att socialtjänsten erbjuder föräldraskapsstödsprogram COPE för alla föräldrar med barn 3-12 år.

Verksamheten erbjuder:


Öppen familjverksamhet för föräldrar med barn 0-6 år.Vid varje tillfälle är det en sång/dramastund en timme in på varje verksamhet.

Därefter serveras fruktvatten/kaffe/te/smörgås med mera till självkostnadspris.


Adressen är

Kapellvägen 4, 741 30 Knivsta


Samordnare Caroline Ångman


Tel. 018 – 34 72 26,


frohuset@knivsta.se


Öppettider

Sinnligt barnmorskemottagning


Sinnligt Barnmorskemottagning är en del i Fröhusets familjecentrums samverkan.


Vi jobbar tillsammans kring er familjer och barn och ni träffar oss på Fröhuset under och efter graviditeten i föräldrautbildningar och på babycaféet bl.a.


En del av vår föräldrautbildning är förlagd till vår kurslokal på mottagningen och Knivsta Bibliotek samt studiebesök på förlossningen på Akademiska sjukhuset.


Vi som deltar i arbetet från Sinnligt är Johanna- barnmorska, Lotta- barnmorska och Marie förskollärare.


Vi jobbar också med andra aktiviteter för föräldrar och barn som Pappacaféet på fredagar kl 10-12 på Gredelbykyrkan samt Familjeverkstan - föräldrautbildning för föräldrar till barn ca 3-12 år.


Vi ordnar också en del andra studiecirklar och temakvällar.


Kom gärna med tips till oss så tittar vi på det och ser vad vi kan ordna!!


Tel: 018-349101


Mottagning: Hyvelgatan 12, AR, Knivsta


 

Familjerådgivning kommunen

Par/ familjeterapi Vilja Klara psykologi

Öppna Förskolor i Knivsta