Hälsa och livsstil

Boka hälsokvällar gratis


5-15 personer

Hos oss på Hyvelgatan 12 eller i egen lokal!

Tema:

Träning-kost-livssti


Sinnligt My Forever


"Varje DAG är en ny CHANS att förändra DITT LIV:"

Hälsosamtal

Kartläggning och handledning

------------------

Inledande samtal 60 min

Därefter ett program med 5-10 träffar efter ditt behov.

Pris:

60 min 750 kr

30 min 450 kr

Vi tar emot Friskvårdscheckar och Friskvårdskuponger.

Bokar du en serie på 5 ggr erhåller du ett introduktionspass för träning på köpet.

Vi erbjuder också Blodtryckskontroll och enklare provtagning.


"Ge mig SINNESRO att acceptera det jag inte kan förändra MOD att förändra det jag kan och FÖRSTÅND att inse skillnaden."


Personalutveckling

--------------------------------------

Boka handledning i grupp kring hälsa, livsstilsförändring och ökad medvetenhet.


Må bra på jobbet!


Fokus på möjligheter och medvetenhet att förändra.


Ökad kännedom om gruppdynamik och gruppens möjligheter.

Skicka din förfrågan ang grupper och individuella samtal till mail

sinnligt@telia.com eller

ring 070-2866117