Patientenkät, patientsäkerhetsberättelse

PatientenkäterHär publicera vi vår patientenkät för MVC .


Då vi ej ingår i nationella patientenkäten som enskild MVC har vi utfört vår patientenkät med start 2010. Vi presenterar de senaste två åren. För er som vill veta mer går det bra att kontakta oss för enkäten i sin helhet samt svaren från start 2010.


Poäng 1-6, varav 6 är bäst omdöme.


1: Hur tycker du tillgängligheten ser ut hos oss?( via telefon, mail, etc):


Knivsta  2015: 5,1p          2016: 4,8p    2017: 4,9p  2018: 5,1p


2. Hur tycker du din bokade tid stämde överrens med dina önskemål?


Knivsta  2015: 5,4p          2016: 5,5p    2017: 5,5p   2018: 5,7p


3. Hur upplevde du ditt besök hos oss? (Bemötande)


Knivsta  2015: 5,4p           2016: 5,7p   2017: 5,7p  2018: 5,8p


4. Kompetens:

                                          2016: 5,7p   2017: 5,8p  2015:  5,78p


5. Upplevelse av besöket/nöjdhet:

                                         2016: 5,78p    2017: 5,8p  2018: 5,7p


Vi får också återrapporterat av Mödravårdsenheten i Uppsala län:

- Akademiska sjukhusets patientenkät som fylls i av paren efter förlossningen årligen:

-Vi för också enligt det avtal vi har med Region Uppsala statistik till Nationella Graviditetsregistret:


Graviditetsregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård (MHV-registret), fosterdiagnostik (PNQf) och förlossningsvård (PNQo). MHV-registret har funnits sedan 1999 och PNQf sedan 2010.


Det är vi i vården som ligger bakom registret. Vi samlar och behandlar information hela vägen från graviditeten till och med ett par månader efter förlossningen, exempelvis sjukdomshistoria, ultraljud eller information om barnets tidiga tillstånd. Uppgifterna är skyddade av svensk lag och får bara användas till utveckling av bättre vård och forskning.

Med 110 000 nyfödda per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling!


Länk Nationella Graviditetsregistret


Patientsäkerhetsberättelse


Varje år upprättar mottagningen en lagstadgad Patientsäkerhetsberättelse.


Den går bra att beställa eller ta del av vid ett besök på vår Knivstamottagning där vi har vårt huvudkontor.