Värdegrund

Värdegrund


"Trygga föräldrar ger trygga barn." .


    Familjecentrerat arbete.

    Trygghet under graviditeten och inför förlossningen för hela familjen.

    Föräldrautbildning i tiden- anpassad efter dagens föräldrars unika situation och förutsättningar.

    En föräldrautbildning som också erbjuder mer åt pappan/partnern både före och efter förlossningen.

    Jämställdhet i föräldraskapet.

    Anknytning- mor-barn, pappa-barn

    Ungdomsfokuserat arbete

    Att ha focus på den sexuella- och reproduktiva hälsan.


    Fortbildning och utveckling för personalen för att hålla en hög kompetens inom Mödrahälsovård och familjecentrerat arbete.


 


Läs mer om familjecentrerat arbete: