Värdegrund

 

 

Friskvård-Hälsa-Livskvalitet

Värdegrund

 

"Trygga föräldrar ger trygga barn." .

 

Familjecentrerat arbete.

Trygghet under graviditeten och inför förlossningen för hela familjen.

Föräldrautbildning i tiden- anpassad efter dagens föräldrars unika situation och förutsättningar.

En föräldrautbildning som också erbjuder mer åt pappan/partnern både före och efter förlossningen.

Jämställdhet i föräldraskapet.

Anknytning- mor-barn, pappa-barn

Ungdomsfokuserat arbete

Att ha focus på den sexuella- och reproduktiva hälsan.

 

Fortbildning och utveckling för personalen för att hålla en hög kompetens inom Mödrahälsovård och familjecentrerat arbete.

 

 

Läs mer om familjecentrerat arbete: