Föräldrautbildning

 

 

Friskvård-Hälsa-Livskvalitet

Föräldrautbildning för er som väntar ert första barn

 

Nu har du/ni som väntar ert första barn eller kanske inte hade möjlighet att gå en kurs förra graviditeten möjlighet att få gå en inspirerande förlossnings- och föräldraförberedelsekurs! Kursen vänder sig till båda parter. Förlossningen blir ett aktivt samarbete och en gemensam positiv upplevelse. Ger dig/er viktiga redskap för en tryggare förlossning och föräldraskap. Vi går även igenom en del profylaxandning och avslappning i teori och praktik.

 

I Knivsta samarbetar vi med Fröhusets familjecentral, Knivsta Kommun, barnavårdcentraler och MVC psykolog i familjecentralsarbete och med föräldrautbildning.

 

Ca 3-4x2 tim samt förlossningsvisning och efterträff.

 

Pris: För er som är inskrivna på mottagningen ingår föräldrautbildningen 3- 4x2 timmar och är då gratis. Övriga kursdeltagare, ej inskrivna på mottagningen, betalar 1450 kr/par. Kursmaterial och fika ingår.

 

 

Kursinnehåll:

 

Förlossningen

Smärtlindring

Coaching

Föräldraskap, föräldrarollen

BVC och första tiden hemma

Barnkonventionen

Amning

Förlossningsvisning

Efterträff (efter förlossningen)

Vänta barn igen/Omföderskor:

 

För gravida och partners inskrivna på Sinnligt

 

 

Innehåll: Väntar du/ni barn igen? Vi tar upp ämnen som syskon,syskonkärlek och svartsjuka, föräldraskap,barnkonventionen, repetition förlossning mm.

 

Innehållet utformas också efter gruppens behov!

 

 

Kursledare: Marie Borgenfalk förskolepedagog samt Sinnligts barnmorskor

Courses in parenting and preparing for birth, with much focus on both theory and

practice (breathingtecniques och relaxation).

 

Please contact us if you are intrested in a english class/group!

 

 

018-349101